nl     en
ajabu-adventures-private-safaris-tanzania

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij het boeken van een safari bij Ajabu Adventures

Algemeen

Ajabu Adventures Limited organiseert safari’s, dagtochten, strandvakanties, bergbeklimmingen en complete privé rondreizen in Tanzania. Lees onderstaande algemene voorwaarden aandachtig door aangezien deze van kracht zijn wanneer u een overeenkomst sluit met Ajabu Adventures.

Het kan voorkomen dat deze voorwaarden van tijd tot tijd gewijzigd worden als gevolg van veranderende omstandigheden; de voorwaarden op het moment van boeking zijn echter geldig. De omstandigheden in Afrika zijn meestal niet gelijk aan die in ontwikkelde landen en normen voor service, medische faciliteiten, veiligheid en beveiliging zijn vaak lager dan u misschien gewend bent in uw eigen land. Houd er rekening mee dat de wetten en voorschriften van het land waarin de diensten worden verleend, in dit geval Tanzania, van toepassing zijn op uw vakantieregelingen.

Boeken bij Ajabu Adventures

Zodra u uw persoonlijke reisvoorstel heeft goedgekeurd, sturen wij u een officieel boekingsformulier. Wij verzoeken u vriendelijk om dit formulier volledig in te vullen en per e-mail terug te sturen. Houd er rekening mee dat een geldige reisverzekering verplicht is bij het boeken van uw safari bij Ajabu Adventures.

Na ontvangst van het door u ingevulde boekingsformulier, gaan wij over tot het reserveren van de accommodaties, excursies en binnenlandse vluchten (indien van toepassing). Zodra alle reserveringen bevestigd zijn, sturen wij u een factuur. Deze factuur is tevens uw boekingsbevestiging.

Betalingsvoorwaarden bij boeking

Binnen 14 dagen na factuurdatum dient u een aanbetaling van 30% van de totale reissom op een van onze rekeningen over te maken. Het restant van de reissom dient uiterlijk acht weken (56 dagen) voor de vertrekdatum van de reis te zijn voldaan. Boekingen binnen acht weken voor vertrek dienen direct na ontvangst van de factuur volledig te worden betaald. Zodra het door u betaalde bedrag op onze rekening is ontvangen, sturen wij u hiervan een bevestiging. Eventuele bank- of transactiekosten zijn voor rekening van de zender.

Mocht er bij de eindafrekening sprake zijn van een verschil van 5% (hoger of lager) in de dollarkoers ten opzichte van de gehanteerde koers in de offerte, dan wordt dit bij de eindafrekening verrekend. Wij behouden ons het recht voor het aanbetalingspercentage te verhogen als de totale reissom hoger is dan € 25.000.

In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, ontvangt u een vriendelijke herinnering. Als wij uw betaling daarna nog steeds niet ontvangen, behouden we het recht om uw reis te annuleren en brengen wij annuleringskosten in rekening van 30% van de reissom.

Annuleringsvoorwaarden

In het onvoorziene geval dat u uw reis moet annuleren, verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Alle annuleringen zijn van kracht op de datum dat we uw annuleringsverzoek hebben ontvangen. De volgende annuleringskosten zijn van toepassing:

  1. Bij annulering tot 56 dagen voor aankomst: 30% van de reissom;
  2. Bij annulering van 56 dagen tot 42 dagen voor aankomst: 75% van de reissom;
  3. Bij annulering van 42 tot aan de dag van aankomst: 100% van de reissom.

Er wordt geen restitutie verleend voor ongebruikte services, late aankomsten of no-shows.

In verband met de coronacrisis bieden wij u nieuwe flexibele boekingsvoorwaarden!

Wijzigingen

Beschikbaarheid van de voorgestelde reisprogramma’s kan niet worden gegarandeerd tot deze zijn geboekt en bevestigd. Indien blijkt dat de door ons voorgestelde accommodatie volgeboekt is, bieden wij een passend alternatief aan in dezelfde prijsklasse of hoger (mogelijke toeslag van toepassing). Dit gaat uiteraard in goed overleg met u. In het onwaarschijnlijke geval dat de alternatieve beschikbare accommodaties niet acceptabel zijn voor u, zullen wij u de volledige aanbetaling vergoeden. Met name voor het hoogseizoen, juli, augustus en de tweede helft van december, raden wij aan om zo ver mogelijk van tevoren te boeken, om mogelijke teleurstellingen te voorkomen.

Ajabu Adventures behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de route, het transport, de accommodaties en de diensten opgenomen in de safari, in geval van onvoorziene omstandigheden (buiten onze controle). Eventuele noodzakelijke wijzigingen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Verzekeringen

U bent verplicht om verzekerd op reis te gaan en ook een annuleringsverzekering raden wij ten zeerste aan. Mocht u reeds een doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering hebben, controleert u dan uw dekking. U boekt bij ons namelijk enkel de reis in Tanzania en niet de internationale vlucht. Wanneer u uw safari bij ons bevestigd, wordt u echter automatisch aangemeld voor de AMREF Flying Doctors Evacuation (exclusief dagtochten).

Visum

U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van uw visum voor Tanzania.

Transport

Ajabu Adventures stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de safarivoertuigen in een verkeerswaardige staat worden geleverd. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor lekke banden, defecten, schade of vertragingen als gevolg van de slechte wegomstandigheden. Wij staan enkel de gidsen van Ajabu Adventures toe om de safariauto’s te besturen. Hun beslissingen over diverse zaken, zoals de af te leggen route, is doorslaggevend.

Wilde dieren

Het is een voorrecht om dieren in hun natuurlijke omgeving te zien. Wij kunnen echter in geen geval garanderen welke dieren u tijdens uw safari wel of niet zult zien. Wees altijd voorzichtig bij het observeren van het wild, respecteer een minimale afstand en volg de instructies van de gids of ranger op.

Klachten

Eventuele klachten dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de gids van Ajabu Adventures (en/of het hoofdkantoor in Arusha) en aan de leverancier van de service. Zij zullen hun uiterste best doen om de kwestie zo snel mogelijk op te lossen. Mocht het probleem niet naar tevredenheid worden opgelost, kunt u uw klacht schriftelijk indienen en uiterlijk 30 dagen na voltooiing van uw reis. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor klachten die niet zijn gemeld volgens de hierboven beschreven procedure.

Aansprakelijkheid

Hoewel Ajabu Adventures u als klant en uw eigendommen met zorg en respect zal behandelen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen, persoonlijk letsel of overlijden. Het is daarom verplicht om tijdens het reizen over een uitgebreide reisverzekering te beschikken.

Overmacht

Indien Ajabu Adventures te maken krijgt met overmacht, waaronder alle abnormale en onvoorzienbare omstandigheden vallen die niet door het bedrijf kunnen worden vermeden (zoals bijvoorbeeld overstromingen, stormen, aardbevingen, branden, oorlog of dreiging van oorlog, burgerlijke onrust of overheidsingrijpen), zullen wij u onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen. Ajabu Adventures mag deze voorwaarden niet overtreden of misbruiken.

Gebruik van de website

Ajabu Adventures machtigt u als gebruiker van de website om de inhoud te bekijken, te downloaden en af te drukken, op voorwaarde dat dergelijke inhoud alleen wordt gebruikt voor privé-, persoonlijke, educatieve en/of niet-commerciële doeleinden. De inhoud van deze website mag niet worden gebruikt of benut door gebruikers van commerciële en niet-private doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ajabu Adventures. Wij verbinden ons ertoe alle redelijke en noodzakelijke stappen te nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Bij boeking gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.